MAMLAKA YA UNUNUZI NA UONDOAJI WA MALI ZA UMMA

Wajumbe wa Bodi

DR. SHARIFA OMAR SALIM
CHAIRMAN BOARD OF DIRECTORS

TATU ALI MTUMWA
BOARD MEMBER

AHMED MAKAME HAJI
VICE CHAIRMAN

OTHMAN JUMA OTHMAN
BOARD MEMBER

MTUMWA SAID SANDAL
BOARD MEMBER

MOHAMED YUSSUF MOHAMED
BOARD MEMBER

ABBAS JUMA FAKIH
BOARD SECRETARY