MAMLAKA YA UNUNUZI NA UONDOAJI WA MALI ZA UMMA

Dr. Sharifa Omar Salim – Chairman Board of Directors

Title:  Chairman Board of Directors

Wasifu

Dr. Sharifa Omar Salim