MAMLAKA YA UNUNUZI NA UONDOAJI WA MALI ZA UMMA

Omar Said Omar

Title:  Director Of Capacity Building & Advisory Services.

Barua pepe:

Simu: 

Wasifu

Omar Said Omar